Category Archives: Thủ tục mua xe trả góp

Thủ tục trả góp đối với Công ty hoặc doanh nghiệp

Các hồ sơ cần chuẩn bị Đăng ký kinh doanh, Mẫu dấu, Mã số thuế Hợp đồng mua xe Báo cáo tài chính nộp thuế năm gần nhất có lãi (có dấu của Thuế) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm gần nhất (có dấu của Thuế) Bộ tờ khai VAT 12 …

Thủ tục trả góp đối với khách hàng cá nhân

Quy trình mua xe trả góp Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tín dụng. Nhân viên tín dụng thẩm định hồ sơ vay vốn. Sau khi có giấy tài trợ tín dụng và bộ hồ sơ xe. Khách hàng tiến hành tới đại lý Mitsubishi đóng tiền …