Sản phẩm

Mirage

Tiêu thụ: 4,9 L/100km

Giá bán từ : 350.500.000 VNĐ VND

Attrage

Tiêu thụ: 5,09 L/100km

Giá bán từ : 375.000.000 VNĐ VND

Pajero Sport

Tiêu thụ: 10,25 L/100km

Giá bán từ : 888.000.000 VNĐ VND

triton

Tiêu thụ: 7 L/100km

Giá bán từ : 600.000.000 VNĐ VND

Outlander

Tiêu thụ: 7,7 L/100km

Giá bán từ : 825.000.000 VNĐ VND

xpander

Tiêu thụ: 6,1 L/100km

Giá bán từ : 550.000.000 VNĐ VND

LÝ DO CHỌN MITSHUBISHI TRUNG THƯỢNGTất cả vì sự hài lòng của khách hàng